หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 14 - 18 ก ย.2563
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 14 - 18 ก ย.2563

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-09-22 08:25:46

***หมายเหตุ**** เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งใบเสร็จกลับมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถึงคุณรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก

แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร 02-160-1115 คุณอ้อ 

***สามารถมารับได้ทุกวัน  พฤหัสบดี และ ศุกร์***


การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่  14 - 18 ก ย.2563.txt