หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 2563
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 2563

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-10-05 15:14:41

***หมายเหตุ**** เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งใบเสร็จกลับมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถึงคุณรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก

แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร 02-160-1115 คุณอ้อ 

***สามารถมารับได้ทุกวัน  พฤหัสบดี และ ศุกร์***


การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่  28 ก.ย.- 2 ต.ค. 2563.txt