หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 2 - 6 พ.ย. 2563
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่ 2 - 6 พ.ย. 2563

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-11-09 14:02:46

***หมายเหตุ**** เมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งใบเสร็จกลับมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถึงคุณรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก

แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

โทร 02-160-1115 คุณอ้อ 

***สามารถมารับได้ทุกวัน  พฤหัสบดี และ ศุกร์***


การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทและบุคคลธรรมดาในระบบจ่ายตรง วันที่  2 - 6 พ.ย. 2563txt