หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-10-03 10:19:09         ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกองคลัง นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง        ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี