หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-10-03 10:31:49


     ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับคำอวยพรและการให้โอกาสในการทำงานในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง