หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยงานต่าง ๆ แสดงความยินดี
หน่วยงานต่าง ๆ แสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2020-10-03 10:30:44
         ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง                           เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง